עיר מקלט

כחלק ממגמת מיתוג עכשווית, פרויקט מיתוג עיק מקלט המקראית.