קודש לחול

פרויקט גמר בלימודים, הפרויקט דן בסוגיית הקודש והחול באדם הפרטי איך לחיות חיים מעורבים. תוצרים: לוגו, חזות מותג, אתר חנות אינטרנטי.