קודש לחול

פרויקט גמר בלימודים,
הפרויקט דן בסוגיית הקודש והחול באדם הפרטי איך לחיות חיים מעורבים.
תוצרים: לוגו, חזות מותג, אתר חנות אינטרנטי.

עיר מקלט

כחלק ממגמת מיתוג עכשווית, פרויקט מיתוג עיק מקלט המקראית.

Double-A-Fitness

פרויקט עיצוב למאמן כושר.
תוצרים: לוגו, חזות מותג, אתר חנות אינטרנטי.